• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Gải toán theo suy luận logic.

Đề tài Gải toán theo suy luận logic. trong chuyên mục TOÁN tại Butnghien.com.

akhau_hoc

Thành Viên
#1
1/ Trong phòng có 4 cô gái: Linh, Lan, Lam, Lài, mỗi cô đang làm một công việc khác nhau. Bạn Linh chải đầu và sửa áo, bạn Lan chải đầu và học bài, Lam chải đầu và sửa áo, bạn Lài chải đầu và quét nhà. Biết bạn Linh không sửa áo thì bạn Lài không quét nhà. Hỏi chính xác mỗi cô đang là gì??
2/ có một ao sen, ngày thứ nhất nở 1 bông, ngày thứ 2 nở 2 bông, ngày thứ 3 nở 4 bông, ..... Sau 15 ngày nở nửa ao sen. Hỏi sau bao nhiêu ngày nữa thì nó sẽ nở đầu ao sen??
3/ Một con cua bò với vận tốc 2cm/s. Đích đến trước mặt nó cách nó 16 cm. Hỏi con cua bò đến đích trong bao lâu??
4/ Làm thế nào để múc được chính xác 6 lít nước từ một con khi trong tay bạn có thùng 5 lít và 1 thùng 9 lít mà các thùng không có vạch chia??? ( ra toán dựa trên bài toán paxcan)
5/ có 17 quả cam. Bạn An dự định bán 1/2 số quả cam, ăn 1/6 quả cam và biếu 1/3 số quả cam. Hỏi số quả cam An biếu, ăn và bán là bao nhiêu????( số quả cam phải nguyên dương)
Bạn nào giải được thì cứ giải, toán không khó chỉ vui thôi. nếu không giải được thì liên lạc với mình, mình sẽ giải giúp.....


 

NguoiDien

Thành Viên
#2
1/ Trong phòng có 4 cô gái: Linh, Lan, Lam, Lài, mỗi cô đang làm một công việc khác nhau. Bạn Linh chải đầu và sửa áo, bạn Lan chải đầu và học bài, Lam chải đầu và sửa áo, bạn Lài chải đầu và quét nhà. Biết bạn Linh không sửa áo thì bạn Lài không quét nhà. Hỏi chính xác mỗi cô đang là gì??

Nếu Linh chải đầu nghĩa là Linh không sửa áo, do đó Lài không quét nhà. Như vậy Lài cũng chải đầu suy ra mâu thuẫn với "mỗi người làm một công việc khác nhau. Vậy Linh buộc phải sửa áo và Lài buộc quét nhà. Từ đó suy ra Lam không sửa áo, vậy Lam chải đầu, cuối cùng buộc Lan phải học bài.

Kết luận:

Linh sửa áo

Lan học bài

Lam chải đầu

Lài quét nhà.

2/ có một ao sen, ngày thứ nhất nở 1 bông, ngày thứ 2 nở 2 bông, ngày thứ 3 nở 4 bông, ..... Sau 15 ngày nở nửa ao sen. Hỏi sau bao nhiêu ngày nữa thì nó sẽ nở đầu ao sen??

Theo quy luật mỗi sau mỗi ngày thì số hoa sen trong ao nở gấp đôi. Do đó sau 15 ngày đã nở nửa ao sen thì sau thêm một ngày nữa (16 ngày) sẽ nở đầy ao sen (trong điều kiện lý tưởng là sen nở mà không tàn).

3/ Một con cua bò với vận tốc 2cm/s. Đích đến trước mặt nó cách nó 16 cm. Hỏi con cua bò đến đích trong bao lâu??

Không bao giờ con cua tới đích vì đích trước mặt nó mà cua lại bò ngang.

Tạm thế! Hai câu sau nhường mọi người giải!
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Latest profile posts

Keto Fit UK Review
Keto Fit to lose weight and keep it off using low- excess fat high-carbohydrate diet plans. This renewed curiosity in the utilization of low-carb meal plans was partly therefore of several small-scale analyses which commenced suggesting that low-carbohydrate meal plans could Keto Fit https://www.supplementwarriors.com/keto-fit-uk/
songngu wrote on sinnj_bơ's profile.
Xin chào!
Lâu quá rồi không thấy các bạn
ButNghien wrote on thangdohoi23's profile.
Xin chào! :)

Forum statistics

Chủ đề
62,099
Bài viết
164,786
Thành viên
312,117
Thành viên mới nhất
Kim Taehyung-V
Top