Giải hộ em bài này dễ mà em ko biet lam......

Đề tài Giải hộ em bài này dễ mà em ko biet lam...... trong chuyên mục Luyện Thi Tốt Nghiệp Hóa tại Butnghien.com.

lamon

Thành Viên
1.phân tử
có tổng số hạt la 178, số hạt mang điện hơn hạt ko mang điênh là 54 thí khối lượng phân tử
là ?


2.có 4 đồng vị sắt: 55Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe. và 2 đồng vị của Clo 35Cl, 37Cl thì số loại phân tử muối sắt (II) clorua hình thành tối đa là ?

3.nguyên tử R tạo
cấu hình
lớp ngoài cùng là 2p6 , tổng số hạt mang điện của R là ?

4.tổng số pron cua AB2 là 22 thì AB2 là ?
 

Bài Trước

Câu 2 mã đề 384-hóa khối a

Bài Tiếp

Đề và đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo môn hóa CĐ năm 2013

h2hoa.ilove

Thành Viên
1.phân tử
có tổng số hạt la 178, số hạt mang điện hơn hạt ko mang điênh là 54 thí khối lượng phân tử
là ?
Ta có hệ:

2p[SUB]A[/SUB] + n[SUB]A[/SUB] + 4p[SUB]B[/SUB] + 2n[SUB]B[/SUB] = 178 (1)

2p[SUB]A[/SUB] + 4p[SUB]B[/SUB] - n[SUB]A[/SUB] - 2n[SUB]B [/SUB]= 54 (2)

Lấy (1) + (2) ==> p[SUB]A [/SUB]+ 2p[SUB]B[/SUB] = 58

Lây (1) - (2) ==> n[SUB]A[/SUB] + 2n[SUB]B[/SUB] = 62

===> M[SUB]AB2[/SUB] = 120.

2.có 4 đồng vị sắt: 55Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe. và 2 đồng vị của Clo 35Cl, 37Cl thì số loại phân tử muối sắt (II) clorua hình thành tối đa là ?
Cl-Cl có 3 tổ hơp ==> 4.3 = 12.

3.nguyên tử R tạo
cấu hình
lớp ngoài cùng là 2p6 , tổng số hạt mang điện của R là ?
Từ R[SUP]+[/SUP] ==> R: 1s[SUP]2[/SUP]2s[SUP]2[/SUP]2p[SUP]6[/SUP]3s[SUP]1 [/SUP]==> Tổng hạt mang điện = 11.2 = 22.

4.tổng số pron cua AB2 là 22 thì AB2 là ?
Tổng p không lớn lắm, có thể nhẩm được là CO[SUB]2[/SUB]. Trắc nghiệm thì dựa vào đáp án cho nhanh, ai mà đi biện luận bài này, nản lắm!
 
Top