Giúp phân tích tinh thần 6k

Đề tài Giúp phân tích tinh thần 6k trong chuyên mục Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Butnghien.com.

Rùa_NTL95

Thành Viên
1/phân tích và làm rõ

Tinh thần chỉ đạo 6K là: Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển bằng pháp lý. Kiên định với độc lập dân tộc và giữ vững toàn vẹn lãnh thổ. Khôn khéo vừa đấu tranh ngăn cản, vừa tránh đâm va, vừa tuyên truyền. Không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích, không gây bất ổn.

ai biết chỉ em với em đang rất cần mai là phải nộp bài rồi ạ

2/ ND kết luận số 51-KL/TW của hội nghĩ lần thứ 7 ban chấp hành TW đảng khóa XI

câu 2 em chỉ tìm thấy HN lần thứ 6 :( ai biết HN lần thứ 7 cho em link với ạ

tks ạ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng

Bài Tiếp

Những giải pháp xây dựng Đảng CSVN trong điều kiện hiện nay. Theo anh/chị, giải pháp nào là quan trọ
H

HuyNam

Guest
NGHỊ ĐỊNH 51 NĂM 2013

Bạn tham khảo xem phải không nhá

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chế độ tiền lương, thù lao,tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịchcông ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặcPhó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêndo Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồngthành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổnggiám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng(sau đây gọi chung là viên chức quản lý chuyên trách).
Viên chức quản lý chuyên trách nêu tại Khoản 1 Điềunày không bao gồm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giámđốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng lao động.
2. Chủ tịch và thành viên không chuyên trách Hội đồngthành viên hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên khôngchuyên trách (sau đây gọi chung là viên chức quản lý không chuyên trách).
3. Cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thựchiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty (sau đây gọi chung làchủ sở hữu).
Điều 3. Xếp lương đối với viênchức quản lý chuyên trách
Viên chức quản lý chuyên trách tiếp tục được xếplương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định nàylàm căn cứ đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết các quyền lợikhác theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Điều 4. Nguyên tắc xác định, trảtiền lương, thù lao, tiền thưởng
1. Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyêntrách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quảquản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa.
2. Thù lao đối với viên chức quản lý không chuyêntrách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng khôngvượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách; đối với viên chứcquản lý được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì khoảnthù lao do công ty, doanh nghiệp khác trả được nộp về công ty để chi trả theo mứcđộ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tếđược hưởng tại công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán vào thu nhập kháccủa công ty.
3. Quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý đượcxác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do công tyxây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt. Hàng tháng, viên chức quản lý được tạm ứngbằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; số 20% còn lại đượcquyết toán và chi trả vào cuối năm.
4. Tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được hạchtoán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trongbáo cáo tài chính hàng năm của công ty.
5. Tiền thưởng của viên chức quản lý được xác địnhtheo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điềuhành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kếtthúc nhiệm kỳ.
6. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Kiểm soátviên xác định theo quy định tại Nghị định này phải được trích nộp cho chủ sở hữuđể hình thành quỹ chung, trên cơ sở đó chủ sở hữu chi trả cho Kiểm soát viêntheo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với Kiểm soát viên tài chính tạitập đoàn kinh tế nhà nước thì trích nộp cho Bộ Tài chính để đánh giá, chi trả.
 
H

HuyNam

Guest
Tinh thần chỉ đạo 6k là hình thức khôn khéo trong tình hình chính trị hiện nay mà, nghĩa là dựa vào pháp lý, nhân chứng lịch sử, mốc lịch sử, bản đồ lịch sử .....

Trên tinh thần vừa đấu tranh vừa thương lượng nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích chung của cả đôi bên là hướng đi trong chiến lược 6K này bạn àh
 
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,805
Bài viết
165,112
Thành viên
312,796
Thành viên mới nhất
vanminh1989
Top