Ý kiến/Góp ý Góp ý về quy chế làm việc của BQT diễn đàn

Đề tài Góp ý về quy chế làm việc của BQT diễn đàn trong chuyên mục Liên Hệ, Góp ý tại Butnghien.com.

vanhieu1995

Thành Viên
#1
1. Phạm vi:
Quy chế này quy định về các nguyên tắc, trách nhiệm, cách thức điều hành, quan hệ phối hợp và các công cụ hỗ trợ của Ban quản trị Diễn đàn.

2. Thành phần:
Ban quản trị Diễn đàn gồm:
- Admin (Aministrator) – Quản trị viên
- Smod (Super Moderator) – Điều hành viên cao cấp
- Mod (Moderator) – Điều hành viên
-CTV

3. Công cụ hỗ trợ của Ban quản trị và các chuyên mục đặc biệt:

3.1 Phòng họp là chuyên mục dành riêng cho việc gặp gỡ, trao đổi của các thành viên trong Ban quản trị. Phòng họp được đặt ở chế độ ẩn, chỉ một số thành viên của Ban quản trị Diễn đàn mới có quyền truy cập vào Phòng họp. Việc quyết định chế độ truy cập Phòng họp do admin thực hiện thông qua quyết định chung của các thành viên trong Phòng họp.

3.2 Ban biên tập là chuyên mục đặc biệt dành riêng cho việc biên tập và phát hành bài vở . Thành viên Ban biên tập là các thành viên của Diễn đàn – có khả năng và nguyện vọng đóng góp cho Trang tin; không phân biệt là thành viên hay không phải là thành viên Ban quản trị Diễn đàn.
Ban biên tập được đặt ở chế độ ẩn, chỉ các thành viên của Ban biên tập có quyền truy cập. Việc quyết định chế độ truy cập Ban biên tập do admin thực hiện theo quyết định chung của các thành viên trong Ban biên tập.

3.3 Mọi nội dung của Phòng họp và Ban biên tập được coi là tài liệu hạn chế. Hành vi thông tin các nội dung tài liệu hạn chế này ra bên ngoài dưới mọi hình thức được coi là sự vi phạm và thành viên vi phạm sẽ bị tước quyền truy cập Phòng họp / Ban biên tập.

4. Nguyên tắc làm việc:

4.1 Nguyên tắc chung:
Ban Quản trị Diễn đàn chịu trách nhiệm điều hành Diễn đàn, căn cứ theo quy định của Nội quy chung của Diễn đàn. Ban quản trị chịu trách nhiệm phát triển bền vững Diễn đàn . Ban Quản trị chỉ sử dụng quyền được trao vào mục đích trên; mọi hành vi lạm dụng quyền lực vì lợi ích riêng, đặc biệt khi lợi ích đó xâm hại đến lợi ích cá nhân hay tổ chức khác, được coi là sai phạm và không được phép.
Ban Quản trị làm việc theo tinh thần tình nguyện, bất vụ lợi. Sự đóng góp dưới mọi hình thức cho sự phát triển bền vững của Diễn đàn đều được hoan nghênh.

4.2 Nguyên tắc điều hành trong Diễn đàn :
4.3.1 Các thành viên Ban quản trị thực hiện trách nhiệm của mình theo phân công; bám sát theo các tiêu chí được quy định tại Nội quy chung của Diễn đàn. Diễn đàn tôn trọng quyền tự do ngôn luận của thành viên, nhưng các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm như chính trị sẽ bị hạn chế nếu Ban quản trị nhận thấy đi các ý kiến quá đà, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Dễn đàn .

4.3.2 Các quyết định của Ban quản trị là quyết định cuối cùng. Các ý kiến phản đối của các thành viên Diễn dàn và của cá nhân trong Ban quản trị đưa ra trên Diễn đàn sẽ bị xóa bỏ.

5. Phương pháp điều hành:

5.1 Cấp độ xử lý vi phạm (từ thấp đến cao):
- Nhắc nhở: Thành viên Ban quản trị sẽ có ý kiến nhắc nhở ở trong ý kiến (post) phạm lỗi hoặc gửi tin nhắn (PM) cho thành viên vi phạm.
- Cảnh cáo: Áp dụng đối với các thành viên phạm cùng một lỗi đã được nhắc nhở trước đó, hoặc phạm nhiều lỗi khác nhau trong thời gian 1 tuần. Thành viên Ban quản trị sẽ có ý kiến cảnh cáo tại ý kiến vi phạm hay qua PM cho thành viên vi phạm. Đồng thời có thể tiến hành sửa bài (edit), khóa (lock), di chuyển (move) hoặc sáp nhập (merge) bài/chủ đề nếu thấy phù hợp.
- Xóa bài / chủ đề (del): Áp dụng hạn chế; chủ yếu dùng để quản lý bài rác (spam).
- Khóa tên hiệu (ban nick): Thành viên Ban quản trị sẽ ban nick của thành viên vi phạm. Ban nick có thời hạn: tối thiểu không quá một tuần, tối đa không quá hai tháng. Ban nick vô thời hạn: ban nick vĩnh viễn; nếu phát hiện thành viên tiếp tục sử dụng nick khác để vi phạm, cũng sẽ bị Ban quản trị khóa vĩnh viễn.
- Xóa tên hiệu (del nick): Hình thức cao nhất áp dụng đối với các nick có thể gây hiểu lầm với tên hiệu của các admin, smod, mod; các nick ám chỉ hoặc gây hiểu lầm đến các lãnh tụ, người nổi tiếng.

5.2 Khi phát hiện sự lệch hướng hay sai phạm trong ý kiến hay tranh luận trên Diễn đàn, áp dụng cấp độ xử lý trên - xuất phát từ mức thấp nhất. Mọi biện pháp tiến hành phải có ghi lý do vi phạm một cách đầy đủ và rõ ràng.

5.3 Đối với các trường hợp gửi bài toàn rác (spam), khiêu dâm (sex) hay chống đối thể chế chính trị và pháp luật: ý kiến bị xóa, thành viên gửi bài bị ban nick ngay lập tức.
Đối với các nick có thể gây hiểu lầm với tên hiệu của các thành viên Ban quản trị; các nick ám chỉ hoặc gây hiểu lầm đến lãnh tụ, người nổi tiếng; các nick có nghĩa thô tục, khiêu dâm, liên quan hoặc ám chỉ các tội phạm của loài người: del nick ngay lập tức.

5.4 Đối với các trường hợp có vi phạm Nội quy chung của Diễn đàn: các Mod chủ động thực hiện theo trách nhiệm của mình. Thông báo ngay cho các Smod và Admin qua tin nhắn hoặc theo cách nhanh nhất về những trường hợp vi phạm (kèm theo đường dẫn) mà mình không có quyền xử lý. Đối với chủ đề có cuộc tranh luận đang diễn ra theo chiều hướng xấu, các thành viên Ban quản trị quan tâm theo dõi, kịp thời khóa chủ đề, xóa những bài viết và bài trả lời liên quan khi cần thiết. Tuyệt đối tránh xóa toàn bộ chủ đề (topic).

5.5 Cách thức phối hợp xử lý:

5.5.1 Để tạo sự nhất trí và hiệp đồng tác chiến trong việc điều hành Diễn đàn, các thành viên của Ban quản trị cần chủ động, nhanh chóng thông báo các công vệc quản lý đã tiến hành cũng như các công tác cần sự phối hợp giữa các cấp độ của Ban quản trị.

5.5.2 Các mod, smod hay admin cần lưu giữ lại các bằng chứng vi phạm bằng hình thức biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho Ban quản trị xem xét và đánh giá việc xử lý.

5.6 Thông báo công khai:
Ban quản trị sẽ công bố công khai các biện pháp từ ban nick trở lên (ngoại trừ các trường hợp quy định tại điểm 5.3) tại chuyên mục Thông báo của Ban Quản trị 2 ngày trước khi áp dụng các biện pháp này.
Người vi phạm có quyền gửi thư khiếu nại cho Ban quản trị qua thư điện tử hoặc tin nhắn. Ban quản trị sẽ xem xét và trả lời công khai trên chuyên mục Thông báo… nếu có sai sót trong quá trình xử lý.

6. Phân công trách nhiệm:

6.1 Admin:
Các Admin chịu trách nhiệm điều hành chung về nội dung và thảo luận trên Diễn đàn; chịu trách nhiệm chủ trì cùng với các thành viên của Ban quản trị bảo đảm kỹ thuật và an ninh cho Diễn đàn 3N. Admin có quyền xóa tên hiệu (del nick), khóa tên hiệu (ban nick), xóa bài (del), sửa bài (edit), khóa (lock), di chuyển (move) hoặc sáp nhập (merge) bài/chủ đề, nhắc nhở các thành viên

6.2 Smod:
Các Smod là nhân vật số 2 sau admin; chịu trách nhiệm điều hành các nội dung và thảo luận trên tất cả chuyên mục của Diễn đàn 3N; chịu trách nhiệm phối hợp với các thành viên của Ban quản trị bảo đảm an ninh và kỹ thuật cho Diễn đàn. Smod có quyền khóa tên hiệu (ban nick), xóa bài (del), sửa bài (edit), khóa (lock), di chuyển (move) hoặc sáp nhập (merge) bài/chủ đề, nhắc nhở các thành viên.

6.3 Mod:
Các Mod chịu trách nhiệm điều hành một hoặc nhiều chuyên mục trong Diễn đàn. Mod dựa trên các tiêu chí của Nội quy chung, có toàn quyền xóa bài (del), sửa bài (edit), khóa (lock), di chuyển (move) hoặc sáp nhập (merge) bài/chủ đề, nhắc nhở các thành viên trong chuyên mục do mình phụ trách.

7. Ứng cử và đề cử trong Ban quản trị:

7.1 Thành viên tích cực đóng góp cho diễn đàn có quyền ứng cử vào Ban quan trị thông qua tự giới thiệu hoặc được đề cử.

7.2 Ban quản trị chịu trách nhiệm tìm kiếm, kêu gọi và vận động các thành viên tích cực tham gia vào công việc điều hành Diễn đàn.

7.3 Ban quản trị sẽ thảo luận và ra quyết nghị chung về việc bổ sung thành viên vào Ban quản trị.
 

Duy Cường

Thành Viên
#2
So với quy chế cũ thì quy chế này đã có gì mới? Thú thực là khi đọc toàn văn em khó mà nhận biết được anh đang góp ý mở rộng bổ sung cái gì, hủy bỏ cái gì. Theo em thì anh nên làm rõ những vấn đề trên. Một bài diễn thuyết hay một lời góp ý bao giờ cũng có nội dung sao để người đọc thấy được mình đang bàn về vấn đề gì, cái gì là trọng tâm... Chúc anh vui vẻ và monng có nhiều hơn nữa các đóng góp của anh.
 

Gà Xôi ^^!

Thành Viên
#3
Đọc hoài chả thấy có gì đổi mới!
 
Shoutbox
 1. Khoai Khoai:
  Hahaha... ăn hơi lâu đấy
 2. L LinhPham Kotaro:
  bụng vẫn in hình con gà :))
 3. N nhannhan132:
  ôi, chưa hòa nhập được với cuộc sống sau Tết. hic
 4. ButNghien ButNghien:
  Chào tuần mới kkk
 5. ButNghien ButNghien:
  Tên tâm. Đã khai xuân roài kkk
 6. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
  Chơi nốt hôm nay thôi chế ơi.. Mai lại cày cuốc rồi. Mong chế không bị.... tắc đường nha kkk
 7. ButNghien ButNghien:
  Mong 6, Het Tet Roi @@
 8. ButNghien ButNghien:
  Chúc mừng năm mới! Mã đáo thành công :)
 9. ButNghien ButNghien:
  9 năm, thời gian trôi nhanh thật.
 10. Khoai Khoai:
  Nhớ Tết 9 năm về trước Tết ngồi chatbox với cả diễn đàn thật là vui
 11. Khoai Khoai:
  Chúc mừng năm mới phát tài phát lộc
 12. D diendan Bút Nghiên:
  Chúc mừng năm mới! Mã đáo thành công diễn đàn Bút Nghiên
 13. ButNghien ButNghien:
  Chúc diễn đàn Bút Nghiên phát triển hơn nữa, lọt vào Top 500 web lớn tại Việt Nam
 14. ButNghien ButNghien:
  Chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019. An Khang Thịnh Vượng! Phát Tài Phát Lộc. :) :vn:<3<3:thich:

Bài viết hồ sơ mới nhất

Lạnh lạnh lạnh quạ
Trang vàng http://trangvangtructuyen.vn/ cổng thông tin tra cứu doanh nghiệp
Tận hưởng nốt những giờ những phút cuối cùng của kỳ nghỉ :)
Het Tet that roai..
Hide Nguyễn wrote on yenbutterfly's profile.
Chúc mừng năm mới!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,520
Bài viết
165,844
Thành viên
312,387
Thành viên mới nhất
TruongNgan
Top