Hỏi Hãy phân tích quan điểm toàn diện và lựa chọn đi lên XHCN, bỏ qua chế độ TBCN với ạ ?

Đề tài Hãy phân tích quan điểm toàn diện và lựa chọn đi lên XHCN, bỏ qua chế độ TBCN với ạ ? trong chuyên mục Triết học Mác - Lê Nin tại Butnghien.com.

linhsan893

Thành Viên
Đề 1: Phân tích quan điểm toàn diện. Từ những phân tích đó, anh chị hãy phân tích quan điểm toàn diện thể hiện trong việc Đảng ta nhận thức và thực hiện quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam như thế nào?
Đề 2: Tại sao nói: " Lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là sự vận dụng sáng tạo của Đảng cộng sản Việt nam về Học thuyết HTKTXH của chủ nghĩa Mác Lênin”

Em cảm ơn mọi người nhiều ạ./
 

Bài Trước

Mọi người giúp em với ạ. Thứ 6 em phải nộp bài rồi.

Bài Tiếp

Vận dụng triết học Mác-Lênin vào cuộc sống

Hide Nguyễn

S.Moderator
Đề 1: Phân tích quan điểm toàn diện. Từ những phân tích đó, anh chị hãy phân tích quan điểm toàn diện thể hiện trong việc Đảng ta nhận thức và thực hiện quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam như thế nào?

Đề 2: Tại sao nói: " Lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là sự vận dụng sáng tạo của Đảng cộng sản Việt nam về Học thuyết HTKTXH của chủ nghĩa Mác Lênin”

Bạn diễn đạt lại theo ý mình nhé!
 
Shoutbox
  1. Khoai Khoai:
    1 - 0. Quá hay cho VN mình kk
  2. Khoai Khoai:
    Chúc tuyển Việt Nam nhiều may mắn trước UAE tối nay.
  3. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,993
Bài viết
165,360
Thành viên
312,861
Thành viên mới nhất
prokhong5
Top