• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Hidrocacbon

Đề tài Hidrocacbon trong chuyên mục Hóa học 12 tại Butnghien.com.

KiPii_Boy

Thành Viên
#1
B1: craking 280l C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 7 chất khí là C4H8, C3H6, C2H6, C2H6, Ch4, H2 và C4H10 dư có V= 505l (đktc, V C4H10(đktc) chưa bị cracking là??

B2:1 hidrocacbon X co CT (CH)n (n<7). 0.01mol X t/d hết với lượng dư đ AgNO3 trong Nh3, được 2.92g kết tủa. vậy:
A.có 2 CTCT phù hợp với X B.có 3 CTCT phù hợp với X
C.có 2 CTPT tương ứng với X D.X là C2H2
 

tiểu_thuyết

Cộng tác viên
#2
B1: craking 280l C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 7 chất khí là C4H8, C3H6, C2H6, C2H6, Ch4, H2 và C4H10 dư có V= 505l (đktc, V C4H10(đktc) chưa bị cracking là??


Bài làm:
Câu này theo mình thì khi craking 1 ankan sẽ cho thể tích tăng gấp 2 lần thể tích ban đầu nên ta có:
Theo đề bài nếu C4H10 bị craking hết sẽ tạo ra 560l khí mà đề bài chỉ tạo ra 505 lit.
Ta có gọi số lít C4H10 tham gia phản ứng craking là x và số mol còn dư là y
ta có hệ pt
2x + 2y = 560
2x + y = 505
=> x =225
y= 55 lit
vậy số lit C4H10 chưa tham gia pư là 55 lit. 

tiểu_thuyết

Cộng tác viên
#3
B2:1 hidrocacbon X co CT (CH)n (n<7). 0.01mol X t/d hết với lượng dư đ AgNO3 trong Nh3, được 2.92g kết tủa. vậy:
A.có 2 CTCT phù hợp với X B.có 3 CTCT phù hợp với X
C.có 2 CTPT tương ứng với X D.X là C2H2


Bài làm:
Ta có số mol Ag > 2 số mol X
=> X ko chỉ có C2H2
Theo dữ kiện đề bài có 3 công thức thỏa mãn là C2H2 , C4H4 và C6H6 ( lí do vì trong hợp chất H-C số nguyên tử H luôn là số chẵn) Theo đáp án chọn B

 

KiPii_Boy

Thành Viên
#4
Cám ơn bạn nhiều. Mod close topic dùm em nhé
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Latest profile posts

Keto Fit UK Review
Keto Fit to lose weight and keep it off using low- excess fat high-carbohydrate diet plans. This renewed curiosity in the utilization of low-carb meal plans was partly therefore of several small-scale analyses which commenced suggesting that low-carbohydrate meal plans could Keto Fit https://www.supplementwarriors.com/keto-fit-uk/
songngu wrote on sinnj_bơ's profile.
Xin chào!
Lâu quá rồi không thấy các bạn
ButNghien wrote on thangdohoi23's profile.
Xin chào! :)

Forum statistics

Chủ đề
62,099
Bài viết
164,786
Thành viên
312,117
Thành viên mới nhất
Kim Taehyung-V
Top