Hóa Đại Cương- Vô Cơ. Mọi người giúp e mấy bài này với!

Đề tài Hóa Đại Cương- Vô Cơ. Mọi người giúp e mấy bài này với! trong chuyên mục Hóa học vô cơ tại Butnghien.com.

thùylinh2406

Thành Viên
1.Tính độ tan của AgBr (Ks=5,0.10^-13(mol/L)2) trong nước nguyên chất?
2.Khi cho 0,1M dung dịch AgNO3 vào dung dịch NH3 0.5M thì phức Ag hình thành. Hãy xác định nồng độ Ag+ bằng bao nhiêu tại thời điểm cân bằng? Hằng số độ bền của phức Ag(NH3)2= 1,47.10^7
3.Cho phức bậc 1 ở 30*C có K=0,071s^-1..Tính thời gian để nồng độ ban đầu giảm đi 4 lần
 

Bài Trước

Hoàn thiện PTHH .

Bài Tiếp

Tìm hiểu về Ziriconi và muối ziriconi clorua.

S.A.O

Thành Viên
Bài 1:
Độ tan của AgBr
\[S_{AgBr}=\sqrt[a+b]{\frac{Ksp}{a^{a}b^{b}}} = \sqrt[1+1]{\frac{5.0 * 10^{-13}}{1^{1}1^{1}}}= 7.0*10^{-7}M\]
 

S.A.O

Thành Viên
Bài 1:
Độ tan của AgBr
AgBr <--> Ag + Br
\[Ksp = [Ag]^{a}[Br]^{b}\]
 
Shoutbox
 1. T TNCG:
  :bp:
 2. Khoai Khoai:
  Ai chả khoái kk
 3. L LinhPham Kotaro:
  ae có mê PKL k??
 4. Khoai Khoai:
  :bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile:
 5. T TNCG:
  Ak. Ngẫu hứng thôi Khoai.
 6. Khoai Khoai:
  Chào TNCG. Mà nghĩa la gi vậy??
 7. Khoai Khoai:
  Hết nắng rồi nhỉ?
 8. T TNCG:
  :bt
 9. Khoai Khoai:
  Thứ 2 vui vẻ :)))
 10. ButNghien ButNghien:
  Chủ nhật vui vẻ
 11. ButNghien ButNghien:
  Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,442
Bài viết
166,055
Thành viên
312,561
Thành viên mới nhất
anthinh0020
Top