Hóa Đại Cương- Vô Cơ. Mọi người giúp e mấy bài này với!

Đề tài Hóa Đại Cương- Vô Cơ. Mọi người giúp e mấy bài này với! trong chuyên mục Hóa học vô cơ tại Butnghien.com.

thùylinh2406

Thành Viên
1.Tính độ tan của AgBr (Ks=5,0.10^-13(mol/L)2) trong nước nguyên chất?
2.Khi cho 0,1M dung dịch AgNO3 vào dung dịch NH3 0.5M thì phức Ag hình thành. Hãy xác định nồng độ Ag+ bằng bao nhiêu tại thời điểm cân bằng? Hằng số độ bền của phức Ag(NH3)2= 1,47.10^7
3.Cho phức bậc 1 ở 30*C có K=0,071s^-1..Tính thời gian để nồng độ ban đầu giảm đi 4 lần
 

Bài Trước

Hoàn thiện PTHH .

Bài Tiếp

Tìm hiểu về Ziriconi và muối ziriconi clorua.

S.A.O

Thành Viên
Bài 1:
Độ tan của AgBr
\[S_{AgBr}=\sqrt[a+b]{\frac{Ksp}{a^{a}b^{b}}} = \sqrt[1+1]{\frac{5.0 * 10^{-13}}{1^{1}1^{1}}}= 7.0*10^{-7}M\]
 

S.A.O

Thành Viên
Bài 1:
Độ tan của AgBr
AgBr <--> Ag + Br
\[Ksp = [Ag]^{a}[Br]^{b}\]
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,610
Bài viết
166,430
Thành viên
312,712
Thành viên mới nhất
linhsan893
Top