• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Hóa hữu cơ, cần giúp

Đề tài Hóa hữu cơ, cần giúp trong chuyên mục Hóa học hữu cơ tại Butnghien.com.

socola01

Thành Viên
#1
Các bạn giúp mình giải bài tập đơn giản này với, trên lớp cô giáo mình giải tắt quá nên mình ko hiểu được, các bạn giúp mình giải chi tiết nó ra nhé để mình hiểu rõ bản chất vấn đề của nó. THANKS


Bài 1: Hóa hơi 12g ankan D thấy chiếm thể tích bằng thể tích của 5g etan đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của D


Bài 2: Để đốt cháy 1 lượng hidrocacbon X cần 7.68g Oxi. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng \[H_2SO_4\] đặc, sau đó qua bình (2) đựng \[Ca(OH)_2\] dư thấy bình (1)tăng 4.32g, bình (2) có m gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của X. Tính khối lượng kết tủa tạo thành
 

abc_253_39

Thành Viên
#2
Các bạn giúp mình giải bài tập đơn giản này với, trên lớp cô giáo mình giải tắt quá nên mình ko hiểu được, các bạn giúp mình giải chi tiết nó ra nhé để mình hiểu rõ bản chất vấn đề của nó. THANKS


Bài 1: Hóa hơi 12g ankan D thấy chiếm thể tích bằng thể tích của 5g etan đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của D


Bài 2: Để đốt cháy 1 lượng hidrocacbon X cần 7.68g Oxi. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng \[H_2SO_4\] đặc, sau đó qua bình (2) đựng \[Ca(OH)_2\] dư thấy bình (1)tăng 4.32g, bình (2) có m gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của X. Tính khối lượng kết tủa tạo thành
Bài 1:
Số mol ankan = số mol etan = 1/6. => PTK của ankan = 12/(1/6) = 72đvC. => CTPT: C[SUB]5[/SUB]H[SUB]12[/SUB]. CTCT bạn tự viết..
Bài 2:
Số mol Oxi = 0,24.
Số mol nước = 0,24.
=> Số mol CO[SUB]2[/SUB] = 0,12. Dùng bảo toàn O. Từ đó suy ra khối lượng kết tủa...
=> CTPT: CH[SUB]4[/SUB]
 

hoang_yen

Thành Viên
#3
Bài 2:
ta có số mol H2O=0.24
số mol oxi=0.24 mol
Ap dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi ta có số mol oxi trong Co2=no2 - no2 trong nước =0.24- 0.24:2= 0,12 mol
từ đó suy ra nco2 =o.12 mol
suy ra M ket tủa =12g va ctpt X là:CH4
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Latest profile posts

Keto Fit UK Review
Keto Fit to lose weight and keep it off using low- excess fat high-carbohydrate diet plans. This renewed curiosity in the utilization of low-carb meal plans was partly therefore of several small-scale analyses which commenced suggesting that low-carbohydrate meal plans could Keto Fit https://www.supplementwarriors.com/keto-fit-uk/
songngu wrote on sinnj_bơ's profile.
Xin chào!
Lâu quá rồi không thấy các bạn
ButNghien wrote on thangdohoi23's profile.
Xin chào! :)

Forum statistics

Chủ đề
62,099
Bài viết
164,786
Thành viên
312,117
Thành viên mới nhất
Kim Taehyung-V
Top