Hướng dẫn sử dụng textbox trong excel 2013

Đề tài Hướng dẫn sử dụng textbox trong excel 2013 trong chuyên mục Thủ Thuật Tin học tại Butnghien.com.

uocmo_kchodoi

Moderator
TẠO VÀ HIỆU CHỈNH TEXTBOX TRONG EXCEL 2013

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Text -> Textbox:

Bước 2: Kéo và di chuyển chuột để tạo vùng cho Textbox -> nhập nội dung cần tạo Textbox:

Bước 3: Sau khi nhập xong nội dung Textbox -> Lựa chọn toàn bộ nội dung Textbox -> hộp thoại xuất hiện lựa chọn font chữ, cỡ chữ, màu chữ cho Textbox:

- Sau khi chỉnh sửa xong bạn đã có 1 Textbox:

Ngoài ra bạn có thể xoay hướng cho Textbox bằng cách kích chọn vào nó và di chuyển theo vòng tròn để được hướng quay:

Bước 4: Chỉnh sửa lại chữ trong Textbox. Kích chọn vào Textbox -> chọn thẻ Format -> WordArt Styles có các lựa chọn sau:

- Text Fill: Đổ màu nền cho chữ trong Textbox.

- Text Outline: Tạo màu viền cho chữ.

- Text Effects: Tạo hiệu ứng cho chữ.

Bước 5: Chỉnh sửa khung cho Textbox. Kích chọn vào Textbox -> chọn thẻ Format -> Shape Styles có các lựa chọn sau:

- Shape Fill: Đổ màu nền cho khung trong Textbox.

- Shape Outline: Tạo màu viền cho khung.

- Shape Effects: Tạo hiệu ứng cho khung.

- Như vậy chỉ cần một số thao tác đơn giản bạn đã tạo ra Textbox:

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo và hiệu chỉnhTextbox trong Excel 2013. Với các phiên bản khác các bạn làm tương tự. Chúc các bạn thành công!
 

Bài Trước

Hàm Rank trong Excel

Bài Tiếp

Hướng dẫn tách dữ liệu trong cột trong Excel
Top