Kết hợp phương pháp quy đổi – trung bình – đường chéo để giải nhanh bài toán hóa học

  • Thread starter HuyNam
  • Ngày gửi

Đề tài Kết hợp phương pháp quy đổi – trung bình – đường chéo để giải nhanh bài toán hóa học trong chuyên mục Luyện Thi Tốt Nghiệp Hóa tại Butnghien.com.

H

HuyNam

Guest
Kết hợp phương pháp quy đổi – trung bình – đường chéo để giải nhanh bài toán hóa học

Giải nhanh bài toán Hóa học là một mục tiêu quan trọng của mỗi thí sinh trong các kỳ thi
Đại học – Cao đẳng, đặc biệt là khi hình thức thi đã thay đổi từ tự luận sang trắc nghiệm. Sự
thay đổi này cũng tạo ra một động lực quan trọng đòi hỏi phải có sự thay đổi tương ứng về nhận
thức và phương pháp trong cả việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Trong số các phương
pháp giải toán Hóa học thì Trung bình, Đường chéo và Quy đổi là những phương pháp nhanh,
hiệu quả và có nhiều phát triển thú vị trong thời gian gần đây, mỗi phương pháp lại có những
thế mạnh và ứng dụng riêng:


- Các giá trị Trung bình vừa được dùng để biện luận, xác định CTPT của các chất trong
hỗn hợp, vừa được dùng để tính nhanh các giá trị chung cho cả hỗn hợp.


- Phương pháp Đường chéo thường được kết hợp với phương pháp Trung bình để tính
nhanh tỷ lệ các thành phần trong một hỗn hợp 2 thành phần, thay cho việc giải hệ phương trình.


- Phương pháp Quy đổi tập hợp các phương pháp tư duy sáng tạo, dựa vào những giả định
Hóa học và Toán học phi thực tế giúp tính nhanh các giá trị lượng chất của một hỗn hợp phức
tạp.


Sự kết hợp khéo léo 3 phương pháp này cho phép khai thác tối đa thế mạnh của từng
phương pháp và mang lại những hiệu quả đặc biệt trong giải toán. Bài viết dưới đây giới thiệu
một số ví dụ điển hình cho hướng kết hợp này:[PDF]https://server1.butnghien.com/files/860/HuyNam 2/5564.pdf[/PDF]
 

Bài Trước

Phương pháp bảo toàn điện tích

Bài Tiếp

Phương pháp đường chéo
Top