• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Lịch sử 7 - Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Đề tài Lịch sử 7 - Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập trong chuyên mục Lịch sử 7 tại Butnghien.com.

vàng

Thành Viên
#1
Lịch sử 7 - Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Sử 7 - Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ

- Sau chiến thắng Bạch Đằng (938) , Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa.
- Ông bỏ bộ máy cai trị cũ, xây dựng chính quyền mới còn đơn giản .
- Đứng đầu là vua, nắm quyền chính trị , ngoại giao, quân sự
- Dưới là quan văn võ, cử các tướng coi các châu quan trọng như Châu Hoan, Châu Phong....,đất nưóc yên ổn.

- Chính quyền mang tính chất độc lập tự chủ ,bộ máy nhà nước còn đơn giản .

2.TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC CUỐI THỜI NGÔ:

- Ngô Quyền mất (944),hai con là Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập còn ít tuổi, Dương Tam Kha cướp ngôi vua và xưng là Bình Vương , khiến cho chính quyền trung ương suy yếu.
- Năm 950 Ngô Xương Văn giành lại ngôi vua
- Năm 965, Ngô Xương Văn chết, đầt nước hỗn loạn, các hào trưởng nổi dậy khắp nơi tranh giành nhau quyết liệt, đó là “Loạn 12 sứ quân”.
* Sứ quân: thế lực phong kiến nổi dậy chiếm lĩnh một vùng .

78fa59f0-943b-4822-800c-77544813b7b1_luoc_do_12_su_quan_500.jpg


3.ĐINH BỘ LĨNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.

- “Loạn 12 Sứ quân” làm chia cắt đất nước,sản xuất đình trệ, nhân dân khổ cực.
- Nhà Tống đe dọa đánh chiếm nước ta
- Từ Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ , được nhân dân ủng hộ, và đánh bại các sứ quân khác, được tôn vinh làm Vạn Thắng Vương, đất nước trở lại yên bình thống nhất.
- Ngô Quyền có công đặt nền móng, xây dựng chính quyền. Đinh Bộ Lĩnh có công thống nhất đất nước.
* Ý nghĩa: Đánh bại thế lực cát cứ, lập lại hòa bình trong cả nước , tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước sau này.

ST

BÀI TẬP THỰC HÀNH

ĐỀ SỐ 1 – BÀI 8

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? Đóng đô ở đâu?
A. 938. Hoa Lư
B. 939. Thăng Long
C. 939. Cổ Loa
D. 938. Cổ Loa
Câu 2. Dưới thời Ngô Quyền kinh đô nước ta đặt ở:
A. Hoa Lư
B. Cổ Loa
C. Phú Xuân
D. Mê Linh
Câu 3. Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc, bởi vì:
A. Chính quyền họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Hán
B. Ngô Quyền phát triển đất nước thành một quốc gia độc lập
C. Ngô Quyền thiết lập một chính quyền mới hoàn toàn của người Việt
D. Tất cả các câu trên đúng
Câu 4. Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền độc lập như thế nào?
A. Ngô Quyền xưng vương
B. Bãi bỏ chức tiết độ sứ
C. Lập triều đình theo chế độ quân chủ
D. Tất cả câu trên đều đúng
Câu 5. Bộ máy nhà nước do Ngô Quyền tổ chức:
A. Là một nhà nước đơn giản
B. Là một nhà nước phức tạp
C. Là một nhà nước rất quy mô
D. Là một nhà nước rất hoàn chỉnh
Câu 6. Dưới thời Ngô Quyền, chức thứ sử đứng đầu các châu là:
A. Các tướng lĩnh có công, được Ngô Quyền cử đi cai quản cái địa phương
B. Các quan địa phương
C. Chức quan do Trung Quốc cử sang
D. A,B đúng
Câu 7. Người được Ngô Quyền cử làm thứ sử Châu Hoan (Nghệ An – Hà Tĩnh) là:
A. đinh Công Trư
B. Kiều Công Hãn
C. Ngô Xương Ngập
D. Ngô Xương Văn
câu 8. “Loạn 12 sứ quân” diễn ra ở thời điểm:
A. Cuối thời nhà Ngô
B. Đầu thời nhà Đinh
C. Cuối thời nhà Đinh
D. Đầu thời nhà Tiền Lê
Câu 9. Đinh Bộ Lĩnh con của:
A. Đinh Tiên Hoàng
B. Đinh Công Trứ
C. Đinh Kiến
D. Đinh Điền
Câu 10. Đinh Bộ Lĩnh người quê ở đâu?
A. Gia Viễn – Ninh Bình
B. Động Hoa Lư – Gia Viễn – Ninh Bình
C. Đông Anh – Hà Nội
D. Hưng Nguyên – Nam Đàn – Nghệ An


Đáp án: 1C 2B 3D 4D 5A 6D 7A 8A 9B 10B


ĐỀ SỐ 2 – BÀI 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Người có công dẹp “Loạn 12 sứ quân” thống nhất đất nước vào năm 967
A. Đinh Bộ Lĩnh
B. Đinh Công Trứ
C. Đinh Điền
D. Ngô Xương Ngập
Câu 2. Dưới thời Đinh Bộ Lĩnh đấy nước ta được bình yên trở lại vào:
A. Đầu 967
B. Đầu 965
C. Cuối 965
D. Cuối 967
Câu 3. Khi Ngô Quyền mất, quyền lực tập trung trong tay:
A. Ngô Xương Ngập
B. Dương Tam Kha
C. Ngô Xương Xí
D. Ngô Xương Văn
Câu 4. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế vào năm:
A. 966
B. 967
C. 968
D. 969
Câu 5. Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là:
A. Đại Cồ Việt
B. Đại Việt
C. Nam Việt
D. Đại Ngu

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 6. Vì sao diễn ra “Loạn 12 sứ quân”? kể tên một số nổi loạn mà sau này Đinh Bộ Lĩnh liên kết?

1A 2D 3B 4C 5A
Câu 6. “Loạn 12 sứ quân” diễn ra vì:
- 965, Ngô Xương Văn chết, triều đình rơi vào tình trạng hổn loạn.
- Cuộc tranh chấp giữa các thế lực cát cứ, thổ hào ở địa phương tiếp diễn trở lại.
- Bộ máy nhà nước không còn thống nhất từ trung ương đến địa phương.
- Một số cuộc nổi loạn mà sau này Đinh Bộ Lĩnh liên kết:
- Trần Lãm giữ Bố Hải Khẩu (Thái Bình ngày nay).
- Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu(Kim Động – Hưng Yên ngày nay).


ĐỀ SỐ 3 – BÀI 8

Câu 1 (6 điểm) sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào? Nhận xét về tổ chức nhà nước đó?

Câu 2 (4 điểm) theo em, tổ chức nhà nước trung ương của Ngô Quyền đã đủ điều kiện giữ vững sự ổn định lâu dài cho đất nước chưa? Vì sao?

Câu 1. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào? Nhận xét về tổ chức nhà nước đó:
Ngô Quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước:
- Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự.
- Đặt ra các chức quan văn, quan võ.
- Ở địa phương có các thứ sử.
Nhận xét:
- Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ trung ương đến địa phương.
- Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc.
- Dưới vua có các quan văn, quan võ.
- Các quan địa phương là các tướng lĩnh có công được vua củ đi cai quản các địa phương gọi là thứ sử.
Câu 2. Theo em, tổ chức nhà nước trung ương của Ngô Quyền đã đủ điều kiện giữ vững sự ổn định lâu dài cho đất nước chưa? Vì sao?
Theo em, tổ chức nhà nước trung ương của Ngô Quyền chưa đủ điều kiện giữ vững sữ ổn định lâu dài cho đất nước.
Vì: tổ chức nhà nước còn rất đơn giản, thiếu chặt chẽ. Quyền lực tập trung trong tay vua, vua quyết định mọi công việc từ chính trị, quân sự đến ngoại giao.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hanamizuki

Thành Viên
#2
Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
1. Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?

Gợi ý:

Dựa vào nội dung mục 1, SGK kết hợp với sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô để trả lời. Cần làm rõ: Mặc dù đã có chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhưng tổ chức này còn đơn giản (giúp việc cho vua là các quan văn, quan võ và thứ sử ờ các địa phương). Việc xây dựng chính quyền mới của Ngô Quyền đã đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất.

2. Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào?

Trả lời:

+ Năm 944, Ngô Quyền mất, hai con trai còn nhỏ, chưa đủ uy tín, lại bị Dương Tam Kha tiếm quyền, các thế lực cát cứ, thổ hào địa phương khắp nơi lần lượt nổi dậy. Đất nước trở nên rối loạn.

+ Nhà Tống đang có mưu đồ xâm lược nước ta.

+ Năm 965, Ngô Xương Văn mất. Cuộc tranh chấp giữa các thế lực, thổ hào địa phương vẫn tiếp diễn, 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương. Sử cũ gọi là "Loạn 12 sứ quân".

3. Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất?

Trả lời:

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình).

- Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, phong vương cho các con, cử các tướng thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt; xây dựng cung điện, đúc tiền... sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

- Công lao của Đinh Bộ Lĩnh:

+ Dẹp "Loạn 12 sứ quân": Liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác, dẹp tan "Loạn 12 sứ quân".

+ Xoá bỏ tình trạng phân tán, cát cứ ở các địa phương, đất nước trở nên yên bình, thống nhất.

4. Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Gợi ý:

Dựa vào nội dung mục 1, SGK để trả lời. Trong đó, tập trung làm rõ việc Ngô Quyền xưng vương, chọn đất đóng đô, xây dựng cung điện, xoá bỏ bộ máy cai trị cũ của họ Khúc, thiết lập bộ máy chính quyền mới, cử người tâm phúc trấn giữ các châu quan trọng... là những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

5. Tại sao lại xảy ra Loạn 12 sứ quân?

Gợi ý:

Các em dựa vào gợi ý trả lời câu hỏi 2 để lí giải. Cần chỉ rõ việc Dương Tam Kha vì mưu lợi riêng, nhân khi các con Ngô Quyền còn nhỏ đã tiếm ngôi. Các quan lại trong triều đình, địa phương phản đối. Sau khi nhà vua giành lại ngôi báu, uy tín triều đình lúc này đã giảm sút, hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan hệ trung ương - địa phương lỏng lẻo, các thế lực trong nước nổi dậy... gây ra "Loạn 12 sứ quân".
 

Hanamizuki

Thành Viên
#3
Bài tập 1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm

A. 905. B. 938. C. 939. D. 968.

2. Kinh đô của nước ta thời nhà Ngô đóng ở

A. Cổ Loa (Hà Nội). B. Hoa Lư (Ninh Bình).

C Thiên Trường (Nam Định). D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

3. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền

A. xưng Tiết độ sứ, sắp đặt việc cai trị.

B. xưng vương và đưa quân tiến xuống phía nam.

C. xưng đế, cắt cử những người thân thuộc cai quản các nơi

D. xưng vương, thiết lập một triều đình mới ở Trung ương và cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng.

Trả lời

1. C 2. A 3. D

Bài tập 4 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra Loạn 12 sứ quân?

Trả lời

Nguyên nhân: Các con Ngô Quyền còn ít tuổi, chưa đủ uy tín

Bài tập 5 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được "Loạn 12 sứ quân"?

Trả lời

Nhờ có ý chí, tài năng, được nhân dân ủng hộ...

Bài tập 6 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Em hãy trình bày tóm tắt công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X.

Trả lời

Công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X: Lãnh đạo nhân dân đánh tan quân xâm lược, xây dựng một chính quyền thực sự độc lập, tự chủ.

Bài tập 7 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Đinh Bộ Lĩnh có công lao như thế nào đối với đất nước sau khi Ngô Quyền mất?

Trả lời

Đánh dẹp "Loạn 12 sứ quân", lập lại nền thống nhất đất nước, củng cố chính quyền độc lập, phát triển đất nước

Bài tập 8 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7
Những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có gì khác với những việc làm của Khúc Thừa Dụ sau khi khởi nghĩa thành công năm 905?

Trả lời

Ngô Quyền bỏ chức Tiết độ sứ của chính quyền phong kiến Trung Quốc, xưng vương, xây dựng một chính quyền độc lập tự chủ thực sự.
 
Shoutbox
 1. ButNghien ButNghien:
  Quá tuyệt vời các bạn ạ
 2. Khoai Khoai:
  Quá tuyệt vời!
 3. Khoai Khoai:
  Việt Nam vô địch. Xin chúc mừng các hảo thủ của chúng ta
 4. Trần Hải Thành Trần Hải Thành:
  Việt Nam vô địch
 5. ButNghien ButNghien:
  Chúc Việt Nam chiến thắng
 6. L LinhPham Kotaro:
  chúc các bạn trẻ và bạn già đầu tuần hứng khởi :v
 7. ButNghien ButNghien:
  Chúc các bạn buổi chiều chủ nhật vui vẻ :)

Latest profile posts

ButNghien wrote on maihoaca01's profile.
Xin chào! Lâu quá rồi không gặp.
Việt Nam vô địch ♡♡♡♡
nguyenthugiang2609 wrote on DienDanKienThuc's profile.
hello
ButNghien wrote on Hong hanh2205's profile.
HI, XIN CHÀO BẠN MỚI :)

Forum statistics

Chủ đề
62,327
Bài viết
165,417
Thành viên
312,301
Thành viên mới nhất
Phan tram
Top