Những giải pháp xây dựng Đảng CSVN trong điều kiện hiện nay. Theo anh/chị, giải pháp nào là quan trọ

Đề tài Những giải pháp xây dựng Đảng CSVN trong điều kiện hiện nay. Theo anh/chị, giải pháp nào là quan trọ trong chuyên mục Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Butnghien.com.

lo kien

Thành Viên
1. Nêu những giải pháp:
- Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, hoàn thiện đường lối đổi mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.
- Tăng cường công tác tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng…
- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí….
- Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị….
Thực hiện nghiêm Nghị quyết lần thứ 4 BCHTW khóa X, coi trọng tổng kết sơ kết công tác này….
- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…
- Xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên…
- Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…
- Xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân…
- Đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng…

2. Tự lựa chọn một trong các giải pháp nêu trên: (là quan trọng nhất và trình bày lý do)

Các giải pháp xây dựng Đảng CSVN mà tôi trình bày trên trong điều kiện hiện nay đều rất quan trọng, tuy nhiên theo tôi trong giai đoạn hiện nay giải pháp về tăng cường công tác tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong cán bộ, đảng viên là quan trọng nhất.

Vì như chúng ta đã biết trước những tác động của nền kinh tế thị trường, tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang bị tha hóa về đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống gắn liền với tư tưởng thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc… trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Những điều này sẽ gây mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, đi ngược với quan điểm lãnh đạo của Đảng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đó là, sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân; ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm; bất chấp đạo lý, dư luận; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

(Có thể nói thêm) Để đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi CB,ĐV về mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; xác định các tiêu chí về đạo đức, lối sống của CB,ĐV gắn với quán triệt Quy định về những điều đảng viên không được làm và chức trách, nhiệm vụ của từng người. Mỗi CB, ĐV phải không ngừng tự rèn luyện, trao dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, lối sống, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM,…
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Giúp phân tích tinh thần 6k

Bài Tiếp

Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân được xây dựng theo những nguyên lý cơ bản nào? Trình bày nguyên

Hide Nguyễn

S.Moderator
Đấu tranh làm trong sạch Đảng là việc mà Hồ Chí Minh rất quan tâm. Những vụ án tham nhũng lớn gần đây ít nhiều có sự tham gia của đảng viên thoái hóa.
 
Shoutbox
 1. Khoai Khoai:
  Hoho :bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile:
 2. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
  alo, có ai đấy không? Tám cuối tuần đê ^^
 3. Khoai Khoai:
  Anh KhanhSy, lâu lăm rồi mới thấy anh onl
 4. T Tieuthuyet0202:
  chào bạn khánhy
 5. T Tieuthuyet0202:
  alo
 6. khanhsy khanhsy:
  /prune
 7. khanhsy khanhsy:
  \prune
 8. khanhsy khanhsy:
  alo
 9. khanhsy khanhsy:
  alo

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,968
Bài viết
165,322
Thành viên
312,854
Thành viên mới nhất
nvu54876
Top