Phân tích chuỗi phản ứng và ứng dụng trong tính nhanh hóa học

Đề tài Phân tích chuỗi phản ứng và ứng dụng trong tính nhanh hóa học trong chuyên mục Luyện Thi Tốt Nghiệp Hóa tại Butnghien.com.

ThuyenNhanXaXu

Thành Viên
Phân tích chuỗi phản ứng và ứng dụng trong tính nhanh hóa học

Các bạn và các em thân mến, trong quá trình dạy và học Hóa, lâu nay chúng ta dường như ít dành sự quan tâm đến các hệ số cân bằng trong phản ứng hóa học, có chăng chỉ là các em học sinh lớp 8 và lớp 10 làm quen với các phương pháp cân bằng phản ứng (đại số, electron, ion – electron). Tuy nhiên, thực tế là trong quá trình giải các bài tập Hóa học, hệ số cân bằng của phản ứng còn có thể gợi ý cho ta những phương pháp nhanh và mạnh để giải quyết bài toán. Bài viết dưới đây sẽ tổng kết một số kết quả quan trọng thu được từ việc phân tích hệ số cân bằng của các phản ứng và ứng dụng của nó trong việc giải nhanh bài toán Hóa học

[PDF]
https://server1.butnghien.com/files/860/Chuyen nganh/3578.pdf[/PDF]
 

Bài Trước

Rèn luyện để trở thành sinh viên giỏi hóa

Bài Tiếp

Chiến thuật chọn ngẫu nhiên trong thi trắc nghiệm
Top