Phân tích và chứng minh về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam

Đề tài Phân tích và chứng minh về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam trong chuyên mục Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Butnghien.com.

lo kien

Thành Viên
ĐÁP ÁN

Lịch sử cách mạng nước ta chứng minh: ĐCSVN luôn là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.
-Sự kiện ĐCSVN ra đời bước lên vũ đài chính trị đã chấm dứt thời kỳ khủng hỏang về đường lối cứu nước, chấm dứt thời kỳ đấu tranh tự phát, chuyển lên thời kỳ đấu tranh tự giác của giai vấp công nhân. Nó chứng tỏ giai cấp này đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo CMVN. Trong hơn 7 thập kỷ qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua những chặng đường lịch sử oanh liệt, giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, đó là:
- Mới 15 tuổi, nhờ kiên quyết đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền trên phạm vi cả nước, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm nay, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Thắng lợi đó đã đưa cách mạng nước ta bước vào 1 kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do hướng tới CNXH.
- Thời kỳ 1945-1954, Đảng đã lãnh đạo nhân dân chống thù trong, giặc ngòai, giữ vững chính quyền, tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm thắng lợi, giải phóng miền Bắc.
- Từ 1954-1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành nhiều thành tựu to lớn trên miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước lên CNXH.
- Từ 1975 đến nay, Đảng lãnh đạo nhân dân ta thu được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng và đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sở dĩ có được những thắng lợi đó là vì:
- Đảng đại biểu trung thành & đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, nhân dân lao động & của cả dân tộc VN. Độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục đích của Đảng. Đảng luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, được nhân dân tin yêu….
- Đảng luôn quán triệt trong mọi hoạt động của mình quan điểm: sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, phải lấy dân làm gốc. Dựa vào quần chúng, toàn tâm phục vụ quần chúng, giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng là truyền thống, là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng. – Đường lối của Đảng luôn phản ánh quyền lợi, nguyện vọng và khả năng của quần chúng. Cho nên Đảng luôn được quần chúng tin yêu & ủng hộ.
-Sự nghiệp xây dựng CNXH là quán triệt to lớn, mới mẻ, Đảng càng phải quán triệt bài học “lấy dân làm gốc”, phải cố gắng hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng Nhà nước với nhân dân.- Đảng phải biết nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra đường lối độc lập, tự chủ, đúng đắn. Đảng luôn có ý thức vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, kế thừa di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, nhờ đó mà đề ra được đường lối đúng đắn.
Tuy vậy trong sự nghiệp cách mạng XHCN, Đảng cũng mắc những sai lầm, khuyết điểm, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan …Từ Đại hội VI đến nay, Đảng luôn quán triệt tư tưởng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan đề ra đường lối đúng, mà thước đo của đường lối đúng là sản xuất á, chính trị ổn định, đời sống của nhân dân ko ngừng được cải thiện.
xin các bạn góp ý nhé
 

Bài Trước

Nội dung và phương thức lãnh đạo của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay

Bài Tiếp

Trình bày chủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng ta trong thời kỳ 1939-1945?
Shoutbox
 1. DienDanKienThuc DienDanKienThuc:
  Hello
 2. ButNghien ButNghien:
  Có ai onl không nhỉ ? Trò chuyện chút đi
 3. ButNghien ButNghien:
  Chào cả nhà
 4. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
  Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,691
Bài viết
164,939
Thành viên
312,762
Thành viên mới nhất
chichi113
Top