Hướng dẫn Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề, bài tập 6 đại số 10 trang 10

Đề tài Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề, bài tập 6 đại số 10 trang 10 trong chuyên mục Toán học 10 tại Butnghien.com.

Chien Tong

Admin thường trực
Câu hỏi:
Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó


a) ∀x ∈ R: x2>0;

b) ∃ n ∈ N: n2=n;

c) ∀n ∈ N: n ≤ 2n;

d) ∃ x∈R: x<.

Hướng dẫn giải:

a) ∀x ∈ R: x2>0= "Bình phương của một số thực là số dương". Sai vì 0∈R mà 02=0.

b) ∃ n ∈ N: n2=n = "Có số tự nhiên n bằng bình phương của nó". Đúng vì 1 ∈ N, 12=1.

c) ∀n ∈ N: n ≤ 2n = "Một số tự nhiên thì không lớn hơn hai lần số ấy". Đúng.

d) ∃ x∈R: x< = "Có số thực x nhỏ hơn nghịch đảo của nó". Mệnh đề đúng. chẳng hạn 0,5 ∈ R và 0,5 <.
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Dùng kí hiệu ∀, ∃, bài tập 5 đại số 10 trang 10

Bài Tiếp

Lập mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai, bài tập 7 đại số 10 trang 10
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,428
Bài viết
166,051
Thành viên
312,563
Thành viên mới nhất
anthinh0022
Top