Chia Sẻ Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935- sử 9

Đề tài Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935- sử 9 trong chuyên mục Lịch sử 9 tại Butnghien.com.

Trang Dimple

Moderator
Ngày 3/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đó là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng trong giai đoạn này phát triển ra sao…

LỊCH SỬ LỚP 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935

I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hỏang kinh tế thế giới ( 1929-1933)* Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 lan nhanh sang các thuộc địa trong đó có VN:-Nông nghiệp , công nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn , giá cả đắt đỏ .-Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ , hạn hán lũ lụt .* Nguyên nhân bùng nổ phong trào đấu tranh:-Ảnh hưởng nặng của khủng hỏang kinh tế thế giới ( 1929-1933).-Chính sách bóc lột (tăng thuế) ,khủng bố ,đàn áp dã man của Pháp.-Đ CSVN ra đời tập hợp nhân dân đấu tranh.II.Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh .a.Dưới sự lãnh đạo của Đảng , phong trào đấu tranh phát triển mạnh trên toàn quốc ( 1930-1931) đạt đến đỉnh cao đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh .-2-1930 , 3000
công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công.


-4- 1930 bãi công ở Nam Định , Bến Thủy, Hải Phòng , Sài gòn …-1-5-1930 ngày Quốc tế Lao Động , mít tinh, bãi công ở nhiều nơi , xuất hiện truyền đơn, cờ Đảng tại Hà Nội , Hải Phòng , Nam Định , Bến Thủy , Sài gòn , Chợ Lớn ….-9-1930 phát triển mạnh tại Nghệ Tĩnh.b.Phong trào ở Nghệ -Tĩnh mạnh nhất đạt tới đỉnh cao ( 9-1930) .
Nơi nông dân biểu tình : Nam Đàn , Hưng Nguyên, Can Lộc….Địa phương lập chính quyền Xô Viết cấp xã : Quỳnh Lưu , Diễn Châu , Nghi Lộc , Nam Đàn , Hưng nguyên.Nơi cơ quan tỉnh ủy đóng : Thanh Chương…- Như vậy khởi nghĩa lan rộng khắp nơi-Chính quyền phong kiến tay sai bị tan rã .-Các tổ chức Đảng ở Địa phương ( Ban chấp hành nông hội xã…) quản lý mọi mặt ở nông tnôn , làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo kiểu Xô Viết .c. Chính quyền
Xô Viết Nghệ- Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng :

* Quản lý chính quyền : ban chấp hành nông hội xã do chi bộ Đảng lãnh đạo quản lý mọi mặt ở nông thôn .


* Hình thức chính quyền : theo kiểu Xô Viết .* Các chính sách :+ Kinh tế : chia lại ruộng đất công , giảm tô , xóa nợ , bãi bỏ thuế của đế quốc , phong kiến.+ Xã hội : khuyến khích học chữ quốc ngữ , bài trừ mê tín dị đoan , giáo dục ý thức chính trị cho nhân dân .+ Quân sự : tổ chức các đội tự vệ vũ trang .+ Chính trị :thực hiện quyền tự do dân chủ ,các tổ chức quần chúng .* Nhược điểm : chưa lập bộ máy chính quyền hoàn chỉnh , chưa triệt để giải quyết ruộng đất cho nông dân .* Hoạt động mạnh nhất là cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên ngày 12-9-1930 đạt đến đỉnh cao, khiên Pháp đàn áp dã man .Tuy thất bại nhưng có ý nghĩa to lớn , chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của Đảng.
III. Lực lượng cách mạng được phục hồi .


-Cuối 1931 Pháp khủng bố cực kỳ tàn bạo .-Đảng viên bị bắt , nhà tù thành trường học cách mạng , tìm cách liên lạc với cơ sở bên ngoài .-Bên ngoài Đảng viên tranh cử vào hội đồng thành phố , tuyên truyền cho quần chúng theo khẩu hiệu của Đảng , như vậy phong trào đã được khôi phục như :+ Hệ thống tổ chức Đảng được phục hồi vào 1934-1935, các xứ ủy Bắc Kỳ , Trung Kỳ, Nam Kỳ lần lượt được lập lại .+ Tháng 3-1935 Đại Hội lần I của Đảng họp tại Ma cao chuẩn bị cao trào mới .+1930-1931: cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh .+1931-1934 : thoái trào .+1934-1935 : phục hồi ,khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐảngBài viết trên đã khái quát kiến thức LỊCH SỬ LỚP 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 .Bút nghiên chúc các em học tập tốt.Hãy chia sẻ để cùng học tốt nhé

 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời- sử 9

Bài Tiếp

Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.

keobi

Moderator
Câu 1: Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào ?

Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại, hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước nói chung đã được khôi phục. Các xứ ủy Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì lần lượt dược lập lại. Các đoàn thể Công hội, Nông hội và các tổ chức của các lực lượng xã hội khác cũng được lập lại. Khắp nưoi trong nước, phong trào đã dần dần dược phục hồi. Đến tháng 3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới.

Câu 2: Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì tạm lắng ?

Từ năm 1931, Cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành chính sách khủng bố cực kì tàn bạo. Nhiều chiến sĩ cộng sản, hang vạn người yêu nước bị bắt, bị giết hoặc bị tù đầy. Các cơ quan lãnh đạo của đảng ở trung ương và địa phương lần lượt bị phá vỡ.

Đảng ta đã kịp thời chuyển vào hoạt động bí mật để củng cố lực lượng:

- Tổ chức cơ sở đảngtrong nhà tù vẫn bí mật hoạt động. Các đảng viên cộng sản và những người yêu nước vẫn nêu cao khí phách kiên cường, bất khuất, kiên trì đấu tranh bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, biến nhà tù thành trường học cách mạng và vẫn tìm cách liên hệ với cơ sở Đảng ở bên ngoài. Số đảng viên còn lại ở bên ngoài cũng âm thầm tìm cách gây dựng lại các tổ chức cơ sở Đảng và quần chúng.

- Các tổ chức cơ sở của đảng ở các địa phương vẫn tồn tại và kiên trì bám chắc quần chúng để hoạt động, đồng thời lợi dụng các tổ chức công khai, hợp pháp của kẻ thù để đẩy mạnh đấu tranh. Tại các thành phố Hà Nội, Sài Gòn, một số đảng viên cộng sản đã tranh thủ các khả năng đấu tranh hợp pháp để ra tranh cử vào các hội đồng thành phố, lợi dụng diễn đàn công khai để tuyên truyền cổ động quần chúng theo các khẩu hiệu của Đảng. Khắp nơi trong nước, phong trào đã dần dần được khôi phục.

- Đến tháng 3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) để củng cố tổ chức, chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới.
 

Trang Dimple

Moderator
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
Câu 1. Công nhân không có việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ công bị phá sản nặng nề...Đó là đặc điểm của tình hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ nào?


a. 1929-1930.

b. 1930-1931.

c. 1931-1932.

d. 1932-1933.
Câu 2. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

a. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp.

b. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.

c. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

d. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.
Câu 3. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã làm gì?

a. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.

b. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

c. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.

d. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.
Câu 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?

a. Nông nghiệp.

b. Công nghiệp,

c. Xuất khẩu.

d. Thủ công nghiệp.
Câu 5. Sự kiện nào sau đây là sự kiện cơ bản đẫn đến sự bừng nổ của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

a. Ảnh hướng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

b. Do sự khủng bố trắng của thực dân Pháp sau khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930)

c. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930)

d. Cả 3 sự kiện trên
Câu 6. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào?

a. 1/5/1929.

b. 1/5/1930.

c. 1/5/1931.

d. 1/5/1933.
Câu 7. Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu?

a. Trung Kì

b. Bắc Kì

c. Nam Kì

d. Trong cả nước
Câu 8. Năm 1930 Nghệ Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì sao?

a. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất

b. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

c. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất.

d. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh.
Câu 9. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam vào thời gian nào?

a. Cuối 1929 đầu 1930.

b. Tháng 2 đến tháng 4/1930.

c. 1/5/1930.

d. 12/9/1930.
Câu 10. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình đó là:

a. Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).

b. Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/1930.

c. a và b đúng.

d. a và b sai.
Câu 11. Phong trào cách mạng ở Nghệ-Tĩnh phát triển đến đỉnh cao vào thời gian nào?

a. Tháng 5/1930.

b. Tháng 7/1930.

c. Tháng 9/1930.

d. Tháng 10/1930 
Câu 13. Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông, bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương thuộc Nghệ-Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lý đời sống của mình đó là kết quả của phong trào đấu tranh nào?

a. Phong trào cách mạng 1930-1931.

b. Biểu tình 1/5/1930 trên toàn quốc.

c. Biểu tình 12/9/1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

d. Đấu tranh vũ trang của nông dân, công nhân... tháng 9,10/1930.
Câu 14. Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931?

a. “Độc lập dân tộc" và “Ruộng đất dân cày”.

b. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình".

c. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.

d. “Đánh đổ đế quốc” và "Xoá bỏ ngôi vua”.
Câu 15. Từ tháng 5 đến tháng 8/1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?

a. Miền Trung.

b. Miền Bắc.

c. Miền Nam

d. Trong cả nước.
Câu 16. Điều gì chứng tỏ: tháng 9/1930 phong trào công-nông đã phát triển tới đỉnh cao?

a. Phong trào diễn ra khắp cả nước.

b. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang và thành lập chính quyền Xô Viết

c. Đã thực hiện liên minh công nông vững chắc.

d. Đã kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.
Câu 17. Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?

a. Tháng 2/1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công.

b. Ngày 1/5/1930, 3000 công nhân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn Trí Viễn.

c. Ngày 12/9/1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) nổi dậy biểu tình.

d. Ngày 19/2/1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) nổi dậy biểu tình.
Câu 18. Chính quyền cách mạng ở Nghệ-Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:

a. Chính quyền đầu tiên của công nông.

b. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

c. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga).

d. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới
Câu 19. Tổ chức nào đứng ra quản lý mọi mặt đời sống chính trị, xã hội ở nông thôn Nghệ - Tĩnh?

a. Ban Chấp hành nông hội.

b. Ban Chấp hành công hội.

c. Hội phụ nữ giải phóng.

d. Đoàn thanh niên phản đế.
Câu 20. Chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh đã làm gì để xây dựng xã hội mới?

a. Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện quyền tự do dân chủ.

b. Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc phong kiến đặt ra, chia lại ruộng đất, giảm tô, xóa nợ.

c. Khuyến khích nông dân học chữ quốc ngữ, bài trừ mê tín.

d. Tất cả ý trên đúng.
Câu 21. Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

a. Từ 2-3 tháng

b. Từ 3-4 tháng

c. Từ 4-5 tháng

d. Từ 5-6 tháng
Câu 22. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào ô trống ở đoạn văn sau:

“Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ được 4-5 tháng nhưng.............. đã tỏ rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân".

a. Phong trào cách mạng 1930-1931.

b. Xô viết Nghệ Tĩnh.

c. Phong trào công nông 1930-1931.

d. Chính quyền Xô viết.
Câu 23. Chính quyền Xô viết Nghệ -Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?

a. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

b. Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xoá nợ.

c. Xoá bỏ các tập tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ.

d. Tất cả đều đúng.
Câu 24. Cách mạng Việt Nam bước vào thòi kỳ vô cùng khó khăn. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành chính sách khủng bố cực kỳ tàn bạo. Nhiều chiến sĩ cộng sản, hàng vạn người yêu nước bị bắt, bị giết hoặc tử tù. Các cơ sở của Đảng lần lượt bị phá vỡ. Đó là đặc điểm lịch sử của cách mạng Việt Nam giai đoạn nào?

a. 1930-1931.

b. 1931-1932.

c. 1933-1934.

d. 1934-1935. 
Câu 25. Hệ thống tổ chức của Đảng nói chung được phục hồi vào thời gian nào?

a. Đầu năm 1932

b. Đầu năm 1933.

c. Cuối năm 1935

d. Cuối năm 1934 đầu 1935.
Câu 26. Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

a. 3/1935 ở Ma Cao - Trung Quốc.

b. 3/1935 ở Hương Cảng - Trung Quốc.

c. 3/1935 ở Xiêm - Thái Lan.

d. 3/1935 ở Cao Bằng - Việt Nam.
Câu 27. Hãy điền đúng (Đ) sai(S) vào các câu sau đây.

a. Phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra ở Bắc, Trung, Nam

b. Phong trào cách mạng 1930-1931 chỉ diễn ra ở Nghệ An.

c. Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào 1930-1931.

d. Lực lượng quan trọng nhất tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là nông dân.

e. Ngày 12/9/1930 là cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên.
ĐÁP ÁN

1.d 2.c 3.d 4.a 5.c 6.b 7.b 8.d 9.b 10.b

11. c 12.b 13.d 14.a 15.a 16.b 17.d 18.c 19.a 20.d

21.c 22.b 23.d 24.b 25.d 26.a 27.(a.(đ), b.(s), c.(đ),e.(s)
 
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
  2. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,761
Bài viết
165,086
Thành viên
312,885
Thành viên mới nhất
trần vũ bình thanh
Top