Phương pháp bảo toàn điện tích

  • Thread starter HuyNam
  • Ngày gửi

Đề tài Phương pháp bảo toàn điện tích trong chuyên mục Luyện Thi Tốt Nghiệp Hóa tại Butnghien.com.

H

HuyNam

Guest
Phương pháp bảo toàn điện tích

I. Cơ Sở Của Phương Pháp


• 1. Cơ sở: Nguyên tử, phân tử, dung dịch luôn trung hòa về điện


- Trong nguyên tử: số proton = số electron


- Trong dung dịch:


tổng số mol x điện tích ion = | tổng số mol x điện tích ion âm
|
• 2. Áp dụng và một số chú ý


• a) khối lượng muối (trong dung dịch) = tổng khối lượng các ion âm


• b) Quá trình áp dụng định luật bảo toàn điện tích thường kết hợp:


• - Các phương pháp bảo toàn khác: Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố


• - Viết phương trình hóa học ở đạng ion thu gọn


• II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP


Dạng 1: Áp dụng đơn thuần định luật bảo toàn điện tích


Ví Dụ 1: Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần : 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+ , 0,015
mol SO4


2- , x mol Cl- . Giá trị của x là:


A. 0,015. B. 0,02. C. 0,035. D. 0,01.


Hướng dẫn:


Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:


0,01x1 + 0,02x2 = 0,015x2 + Xx1 → x = 0,02 → Đáp án B

[PDF]https://server1.butnghien.com/files/860/HuyNam 2/5153.pdf[/PDF]
 

Bài Trước

Đánh giá đầy đủ hơn của phương pháp ghép ẩn số

Bài Tiếp

Kết hợp phương pháp quy đổi – trung bình – đường chéo để giải nhanh bài toán hóa học
Top