Sin3x, sin4x tính ra thế nào? cos3x, cos4x tính ra thế nào ?

Đề tài Sin3x, sin4x tính ra thế nào? cos3x, cos4x tính ra thế nào ? trong chuyên mục TOÁN tại Butnghien.com.

ngoisaouocmo

Thành Viên
sin3x=sin(x+2x)=sinx.cos2x+cosx.sin2x=sinx(1-2sin^2x)+cosx.2sinxcosx=....tự giải tiếp
sin4x=sin(2.2x)=2sin2x.cosx2x

tượng tự với cos3x và cos4x
 
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Mừng ngày 20/11 ♡♡♡☆☆
  2. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
63,005
Bài viết
165,373
Thành viên
312,862
Thành viên mới nhất
sondang
Top