Đề tài Tài liệu môn dược trong chuyên mục Dược Học tại Butnghien.com.

ButNghien 18

S.Moderator
Mình sưu tầm được tài liệu dược hay của FB Mạnh Đức chia sẻ cùng mọi người.

Link tải dưới đây:

- [FB Mạnh Đức] Dược điển Việt Nam 4
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6UjJPSkdBUTkzdDA

- [FB Mạnh Đức] Dược thư quốc gia Việt Nam
https://drive.google.com/file/d/0B0QuCqK35Wq6N0JUemNEUXN2Rlk/view?usp=sharing

- [FB Mạnh Đức] Dược lâm sàng
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6NjEzMEdrN05yTnM

- [FB Mạnh Đức] Dược lý Đại cương
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6MUVydVhkQllWSnc

- [FB Mạnh Đức] Dược lý học - HVYDHCTVN
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6cmt0TXZDdVBIQzQ

- [FB Mạnh Đức] Dược lý học - YHN
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6MmtKT2VuT2dubU0

- [FB Mạnh Đức] Dược lý
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6dmJERDY4YlA2bk0

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Công nghệ Dược phẩm
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6S3pMbTh0S2REbjA

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Dược lâm sàng
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6TFdON1Z2bXB5RHM

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình dược liệu
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6MUk3YzB0WldhTnc

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Dược lý Lâm sàng tập 1 - BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6d3JyNkxBYkZZMjQ

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Dược lý Lâm sàng tập 2 - BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6S25TaGZqQnVzSGc

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá dược - Dược lý BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6WWNjVkhucjJvS2M

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá dược, Dược lý III - BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6T2d1RnBTTUd3cGs

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình hoá lý dược
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6VllQeUIwT0dHRnM

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá phân tích - DHNN
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6MDJ5OWxOTDBCaGM

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá phân tích Lý thuyết & Thực hành - BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6WFA1eHRvd2prVEU

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá phân tích
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6LWpmczRiWThMR1U

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Thí nghiệm Hoá phân tích
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6bVRIMXRkWEluMkk
 

Bài Trước

Thuốc điều trị loạn nhịp tim Adenosine

Bài Tiếp

Tạo màng ngăn - phương pháp điều trị nhiệt miệng hiệu quả
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
  2. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,761
Bài viết
165,087
Thành viên
312,884
Thành viên mới nhất
OverMC
Top