• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Tìm công thức đơn giản nhất, công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của X,Y?

Đề tài Tìm công thức đơn giản nhất, công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của X,Y? trong chuyên mục Hỏi đáp Hóa tại Butnghien.com.

cute97

Thành Viên
#1
2 chất hữu cơ X,Y tạo bởi các nguyên tố C, H, O , trong đó C chiếm 40% khối lượng mối chất, MX gấp MY 1,5 lần. đốt cháy hoàn toàn 0.03 mol hh X,Y cần vừa hết 1,68l O2. Cho 1,2g Y tác dụng hết với NaOH tạo thành m(g) muối khan, 1,8g Xcungx td hết với NaOH tạo thành 1,647m(g) muối khan. Tìm công thức đôn giản nhất, công thức phân tử, cong thức cấu tạo có thể có của X,Y?
 
#2
2 chất hữu cơ X,Y tạo bởi các nguyên tố C, H, O , trong đó C chiếm 40% khối lượng mối chất, MX gấp MY 1,5 lần. đốt cháy hoàn toàn 0.03 mol hh X,Y cần vừa hết 1,68l O2. Cho 1,2g Y tác dụng hết với NaOH tạo thành m(g) muối khan, 1,8g Xcungx td hết với NaOH tạo thành 1,647m(g) muối khan. Tìm công thức đôn giản nhất, công thức phân tử, cong thức cấu tạo có thể có của X,Y?
Ta có: 12x/40 = (12x + y + 16z)/100 => 12x + y = 14z => CTĐG của X, Y là: (CH[SUB]2[/SUB]O)[SUB]n[/SUB] và (CH[SUB]2[/SUB]O)[SUB]m[/SUB]

=> 2n = 3m

CT chung của X, Y: (CH[SUB]2[/SUB]O)[SUB]x[/SUB]

(CH[SUB]2[/SUB]O)[SUB]x[/SUB] + xO[SUB]2[/SUB] --> xCO[SUB]2[/SUB] + xH[SUB]2[/SUB]O

=> x = 2,5 => m = 2 ; n = 3 (do X, Y đều cho phản ứng với NaOH)

=> nY = 1,2/60 = 0,02mol ; nX = 0,02mol

Y có thể là HCOOCH[SUB]3[/SUB] hoặc CH[SUB]3[/SUB]COOH => m = 1,36gam hoặc m = 1,64gam

=> M[SUB]muối X[/SUB] = 112 hoặc M[SUB]muối X[/SUB] = 135 (loại)

=> X: HO-CH[SUB]2[/SUB]-CH[SUB]2[/SUB]-COOH
 
Shoutbox
 1. Khoai Khoai:
  Win kk
 2. Khoai Khoai:
  Chờ tuyển VN đá kkk
 3. Khoai Khoai:
  Cuối tuần roài hehehe
 4. L LinhPham Kotaro:
  chuỗi ngày ngủ xuân bắt đầu...
 5. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
  Vậy là một mùa tết nữa sắp về rồi...

Bài viết hồ sơ mới nhất

xin chào
chúng mình làm quen nhau nhé
kết bạn với mình đi
ButNghien wrote on Thúy Song Ngư's profile.
Xin chào! Tên đẹp quá đê
ButNghien wrote on maihoaca01's profile.
Xin chào! Lâu quá rồi không gặp.
Việt Nam vô địch ♡♡♡♡

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,502
Bài viết
165,735
Thành viên
312,357
Thành viên mới nhất
Tô Triệu Vĩ
Top