Đề tài Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai- sử 9 trong chuyên mục Lịch sử 9 tại Butnghien.com.

Trang Dimple

Moderator
Sau chiến tranh thế giới II, sự phân chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và XHCN đã trở thành đặc trưng lớn nhất chi phối tình hình chính trị thế giới sau chiến tranh.

I.SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI :trật tự hai cực I an ta do Xô và Mỹ đứng đầu

*Hòan cảnh :vào giai đọan cuối của chiến trnah thế giới thứ hai , ba cường quốc Xô -Mỹ- Anh họp Hội nghị cấp cao ở I -an -ta ( Liên Xô) từ 4 đến 11-2-1945, để giải quyết những vấn đề sau chiến tranh .

Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô).

* Những quyết định của Hội Nghị (nội dung):

+ Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật .và nhanh chóng kết thúc chiến tranh

+Việc tổ chức lại trật tự thế giới mới sau chiến tranh , và thành lập Liên Hiệp Quốc .

+ Thỏa thuận việc đóng quân ở các
nước Phát xít bại trận và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận .

- Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát Đông Đức , Đông Béc lin , Đông Au, Bắc Triều Tiên chiếm lại nam đảo Xa-kha-lin.

-Mỹ –Anh chiếm đóng và kiểm soát Tây Đức , Tây Béc lin và Tây Au

-Mỹ kiểm soát Nam Triều Tiên .

-Trả lại cho Trung Quốc: Đài Loan và Mãn Châu.

-Công nhận độc lập của Mông Cổ .

-Phương Tây kiểm soát Đông Nam Á và Nam Á .

* Tác động :sự hình thành trật tự thế giới hai cực Xô và Mỹ(trật tự hai cực Ian ta); sự ra đời của tổ chức Liên Hiệp Quốc , tình trạng Chiến tranh lạnh đối đầu giữa hai phe

II. Sự thành lập Liên Hiệp Quốc .

24-10-1945 Liên Hiệp Quốc thành lập , trụ sở đặt tại New York

* Nhiệm vụ :

-Duy trì , hòa bình và an ninh thế giới .

-Phát triển hữu nghị hợp tác giữa các nước trên cơ sở bình đẳng giữa các quốc gia .

-Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế về kinh tế , văn hóa , xã hội và nhân đạo

* Việc làm của Liên Hiệp Quốc :duy trì hòa bình, an ninh thế giới , đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc , giúp đỡ các nước phát triển kinh tế văn hóa .

Mối liên hệ giữa Việt Nam và LHQ:

* 9 –1977 VN gia nhập LHQ và UNO

* Các tổ chức LHQ hoạt động tại VN :

+ UNICEF : Quỹ Nhi Đồng LHQ.

+ UNESCO : Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ .

+ WHO : Tổ chức Y tế thế giới .

+ FAO : Tổ chức Lương – Nông .

+ IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế.

+ IL O: Lao động quốc tế .

+ UPU: Bưu chính .

+ ICAO : Hàng không

+ IMO: Hàng hải .

+ IAEA: Năng lượng nguyên tử

*Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

III.Chiến tranh lạnh : Xô – Mỹ đối đầu- Chiến tranh lạnh .

*
Chiến tranh lạnh :là chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và các nước đế quốc đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

* Thực hiện :Mỹ và các nước đế quốc chạy đua vũ trang ; thành lập các khối quân sự và căn cứ quân sự ; đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ; tiến hành chiến tranh xâm lược .

*Hậu quả :thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng , nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh mới .

IV. Thế giới sau “chiến tranh lạnh”

-Sau 4 thập niên chạy đua vũ trang , 12-1989 Tổng thống Mỹ Bu- sơ (cha) và Gooc- ba- chop tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh “

Xu hướng sau :

-Một là hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế .

-Hai là sự tan rã của trật tự 2 cực Ian ta ,thế giới tiến tới một trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm .Mỹ - đơn cực.

-Ba là dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm ( EU,ASEAN).

-Bốn là ở nhiều khu vực xảy ra nhiều xung đột quân sự hay nội chiến

-Xu thế chung là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế .

* Chủ trương của Đảng :

- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc .

- Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc .

- Tăng cường quốc phòng , an ninh.

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa .

- Đối ngoại hòa bình , hữu nghị hợp tác .

Bài viết trên đã khái quát kiến thức Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI . Bút nghiên chúc các em học tập tốt. Hãy chia sẻ để cùng học tốt nhé
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Nhật Bản- lịch sử 9

Bài Tiếp

Các nước Tây Âu- sử 9

keobi

Moderator
1. Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay là:

- Một là, xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Các nước lớn tránh xung đột trực tiếp, đối đầu nhau. Các xung đột quân sự đi dần vào thương lượng, hòa bình giải quyết các tranh chấp.

- Hai là, sự tan rã của trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.
Nhưng Mĩ lại chủ trương thế giới đơn cực để dễ bề chi phối, thống trị thế giới.

- Ba là, từ sau “Chiến tranh lạnh” và dưới tác động to lớn của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

Các nước đẩy mạnh sản xuất và tích cực tham gia các liên minh kinh tế khu vực để cùng nhau hợp tác và phát triển như liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) mà Việt Nam là một thành viên từ tháng 7-1995.

- Bốn là, tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng từ những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (như ở Liên bang Nam Tư cũ, châu Phi và một số nước ở Trung Á…)

Nguyên nhân là do những mâu thuẫn về dân tộc, tôn giáo và tranh chấp biên giới, lãnh thổ. Ở nhiều nơi, các cuộc xung đột diễn ra nghiêm trọng, kéo dài làm cho đất nước không ổn định và gây bao đau khổ cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. Đay vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỷ XXI. Việt Nam cũng ở trong tình hình đó.

2. Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì ?
Hiện nay, mâu thuẫn nổi bật nhất của xã hội nước ta hiện nay là mâu thuẫn giữa trình độ thấp kém của lực lượng sản xuất với yêu cầu rất cao của nền sản xuất hiện đại của chủ nghĩa xã hội và không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu lớn nhất của chúng ta lúc này là pahỉ dốc sức vào việc triển khai lực lượng sản xuất, làm ra nhiều của cải để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
 

Trang Dimple

Moderator
Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai câu hỏi và bài tập sách giáo khoa


(trang 45 sgk Lịch Sử 9): Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của những quyết định đó?

Trả lời:

Hội nghị đã thông qua những quyết đinh quan trọng sau:

 • Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 • Thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm giữ gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh.
 • Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiến bại và phân chia phạm vị ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng.
Hệ quả: Những quyết định của hội nghị I-an-ta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh, thường được gọi là “Trật tự hai cực I-an-ta” đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

(trang 46 sgk Lịch Sử 9): Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì?

Trả lời:

 • Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
 • Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các dân tộc.
 • Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.
(trang 46 sgk Lịch Sử 9): Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết?

Trả lời:

Từ khi Việt Nam tham gia tổ chức Liên hợp quốc (9-1977), quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc ngày càng phát triển.

Liên hợp quốc đã có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ nhân dân Việt Nam trên nhiều mặt: kinh tế, giáo dục, môi trường, nhân đạo... thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc có mặt ở Việt Nam: FAO (Tổ chức nông — lương thực), UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc)...

(trang 46 sgk Lịch Sử 9): Hãy nêu những biểu hiện của tình hình “chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó?

Trả lời:

Một thời gian ngắn sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ đã nhanh chóng chuyển từ đồng minh chống phát xít sang tình trạng mâu thuẫn, đối đầu nhau gay gắt. Đó là tình trạng "chiến tranh lạnh" giữa hai phe: tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, kéo dài trên 40 năm (1945 - 1989).

Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự, các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa; đồng thời gây ra những cuộc chiến tranh đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Chiến tranh lạnh đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề:

 • Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới.
 • Các cường quốc đã chi một khối lượng khủng về tiền, của, sức người để sản xuất vũ khí hủy diệt, xây dựng căn cứ quân sự.
 • Loài người phải chịu khó khăn do nghèo đói, ô nhiễm môi trường, bệnh tật gây ra…
Câu 1 (trang 47 sgk Sử 9): Hãy nêu lên những xu thế phát triển của thế giới ngày nay?

Lời giải:

* Tháng 12/1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, mở ra một thời kì mới trong quan hệ quốc tế:

 • Xuất hiện xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
 • Đang xác lập một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.
 • Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
 • Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.
* Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Câu 2 (trang 47 sgk Sử 9): Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Lời giải:

Nhiệm vụ của nhân dân ta hiện nay: Dốc sức vào sản xuất, làm ra nhiều của cải để chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Bài tập 1 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tham dự hội nghị I-an-ta ( Liên Xô) tháng 2-1945 là nguyên thủ các cường quốc

A. Anh, Pháp, Mĩ

B. Liên Xô, Mĩ, Anh

C. Anh, Pháp, Liên Xô

D. Liên Xô, Đức, Mĩ

Câu 2. Hội nghị I-an-ta đã thông qua các quyết định quan trọng về

A. Thống nhất nước Đức

B. Lập lại hoà bình ở các nước Châu Âu

C. Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa các cường quốc thắng trận.

D. Thành lập cộng đồng kinh tế Châu Âu.

Câu 3. Một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến Tranh thế giới thứ hai

A. Trật tự một cực do Mĩ đứng đầu

B. Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu

C. Trật tự ba cực do Liên Xô, Mĩ và các nước Tây Âu đứng đầu.

D. Trật tự đa cực, nhiều trung tâm.

Câu 4. Nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc là

A. hợp tác quốc tế về phát triển khoa học- kĩ thuật

B. hợp tác quốc tế để chống chiến tranh xâm lược

C. duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển tình hữu nghĩ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc, hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá và xã hội.

D. hỗ trợ để phát triển các quốc gia thành viên

Câu 5. “Chiến tranh lạnh” là

A. Chính sách không quan hệ với bất cứ nước nào của Mĩ

B. Chính sách thù định về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc với liên Xô và các nước XHCN.

C. Cuộc chiến tranh “không có khói súng” giữa Mĩ và Liên Xô nhằm khẳng định quyền bá chủ thế giới.

D. Cuộc chiến tranh do Mĩ phát động nhằm thực hiện “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ .

Câu 6. “Chiến tranh lạnh” dẫn đến hậu quả

A. làm xuất hiện chủ nghĩa phát xít mới

B. thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, thâm chí đứng trước nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới mới.

C. các nước bị quấn vào vòng xoáy của cuộc chạy đua vũ trang, không tập trung vào phat triển kinh tế.

D. các nước nghèo ngày càng nghèo hơn và bị các nước giàu xâm lược.

Câu 7. Xu thế chung của thế giới hiện nay là

A. Hoà hợp tôn giáo

B. Hoà hợp dân tộc

C. Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

D. Từng nước tự lực cánh sinh để xây dựng, phát triển đất nước.Bài tập 5 trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Trình bày vai trò của Liên Hợp Quốc từ khi thành lập đến nay?

Hướng dẫn làm bài:

 • Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
 • Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
Bài tập 6 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Vì sao Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”?

Hướng dẫn làm bài:

 • Sở dĩ hai siêu cường Xô – Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh vì:
  • Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên đã làm cho cả hai nước quá tốn kém và suy giảm “thế mạnh” trên nhiều mặt so với các cường quốc khác.
  • Nhiều khó khăn và thách thức to lớn đã đặt ra trước hai nước do sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu, … Còn nền kinh tế của Liên Xô đang lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng.
 • Hai siêu cường Xô – Mĩ đều cần chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh, thoát khỏi thế “đối đầu” để ổn định và củng cố vị thế của mình.
 
Shoutbox
 1. ButNghien ButNghien:
  Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
 2. ButNghien ButNghien:
  Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,761
Bài viết
165,086
Thành viên
312,885
Thành viên mới nhất
trần vũ bình thanh
Top