Từ viết tắt trong tiếng Hàn (준말)

Đề tài Từ viết tắt trong tiếng Hàn (준말) trong chuyên mục Từ vựng tiếng Hàn tại Butnghien.com.

evan_pt

Thành Viên
Bạn có hay chat với bạn Hàn không ? Bạn thường gặp các từ nào ?
Hay ngay và luôn này!

ㅎㅎ: haha
ㅋㅋ: kaka
ㅈㅅ: 죄송: xin lỗi
ㄱㅅ,감샤: 감사: cám ơn
ㅊㅋ,추카: 축하: chúc mừng
ㅃㅃ,88..: bye bye
ㅠㅠ,ㅜㅜ: khóc
ㅁㅊ: 미친: đồ điên
ㅇㅇ: 응
ㅇㅋ: OK
OTL: hình người đang quỳ xuống lạy
여친: bạn gái
남친: bạn trai
카톡: kakaotalk
낼: 내일: mai
넘: 너무: rất
걍: 그냥: cứ thế

2014-01-19 12.43.17.jpg
Lễ hội văn hóa Việt Hàn

겜: 게임: game
드뎌: 드디어: cuối cùng
머,모: 뭐: gì
설: 서울: seoul
마니: 많이: nhiều
울: 우리: chúng ta
멜: 메일: mail
셤: 시험: thi
몰겠다: 모르겠다: không biế
샘: 선생님: thầy cô
아뇨: 아니오: không
알바: 아르바이트; làm thêm
컴: 컴퓨터: máy tính
암튼: 아무튼; dù thế nào
열공: 열심히 공부: học chăm chỉ
완전,완죤: 완전히: rất
완소: 완전히 소중한: rất quan trọng
어솨: 어서와: mời vào
엄친아: 엄마친구아들: con trai bạn mẹ
글구: 그리고: và
글쿠나: 그렇구나: ra thế
이뿌,이뽀: 이쁘다: đẹp
갈쳐: 가르쳐: dạy
엄친딸: 엄마친구딸: con gái bạn mẹ
쌩얼: 생얼굴: mặt không hoá trang
야동: 야한 동영상: phim xyz
어케: 어떻게: làm thế nào
쩔어,쩐다: khi cảm động, hiểu kiểu như "được", khá" ngay với 대박
재밌다,잼있다: 재미있다
잼없다: 재미없다
셀카: selfcamera
직찍: 직접 찍은 사진: ảnh tự tay chụp
짱나: 짜증나: bực mình
강추: 강하게 추천: giới thiệu một cách nhiệt tình
초딩: hs cấp 1
중딩: hs cấp 2
고딩: hs cấp 3
친추: 친구 추가: thêm bạn
시러: 싫어
리하이: rehi: chào lại 1 lần nữa
잠수: hiểu kiểu như "cắm chuột" để đấy
ㄴㄴ: 노노: nono
ㅂㅅ: 병신: thằng bệnh
ㅅㅂ: 시발: ĐM
ㅈㄹ,ㅈㄴ: 졸라,존나: hiểu đại khái như "vãi" trong Tiếng Việt
Một số quy tắc khác như:
안녕하셈: 안녕하세요
đuôi 세요 đổi thành 셈
hoặc: 안녕하삼,안녕하세용, 안녕하세욤...
 

Bài Trước

Cùng luyện từ vựng bằng video hình ảnh

Bài Tiếp

Cách viết chữ tiếng Hàn
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,805
Bài viết
165,112
Thành viên
312,796
Thành viên mới nhất
vanminh1989
Top