Vật lý đại cương

Đề tài Vật lý đại cương trong chuyên mục Luyện Thi môn Vật lý tại Butnghien.com.

buiphuong_ptit

Thành Viên
iup minh voi de cuong thi het ki cua mih do
minh k co tai lieu
Câu hi ôn tp

1. Thiết lp cc đnh lý v đng lượng. í nghĩa ca đng lượng và xung lượng
2.Thiết lp phương trnh chuyn đng quay ca vt rn xung quanh 1 trc c đnh. Pht biu đnh lý Huyghen – Stenen.
3.Nu r khi nim cng và cng sut. T đú suy ra biu thc cng và cng sut trong chuyn đng quay.
4. Nu khi nim đng năng, khi nim thế năng, Thế năng và cơ năng trong trng trường đu.
5. Khái nim đin trường, cường đ đin trường, nguyên lý chng cht đin trường.
6.Trình bày thông lượng cm ng đin và phát biu đnh lý Ostrôgratsky-Gaux. ng dng đnh lý đ tính cường đ đin trường ca qu cu mng đin đu, (ca mt mt phng vô hn mang đin đu).
7. Công ca lc tĩnh đin, tính cht thế ca trường tĩnh đin. Đin thế. Hiu đin thế.
8. Điu kin cân bng tĩnh đin, tính cht ca vt dn trng thái cân bng tĩnh đin.
9. Đnh lut ampe đnh nghĩa véc tơ cm ng t và véc tơ cường đ t trường.
10 Nguyên lý chng cht t trường, vn dng đ tính cm ng t B ca dòng din thng dài vô hn.
11. Trình bày t thông. Đnh lý ôxtrôgratxki-gaox vi t trường.
12. Đnh nghĩa lưu s véc tơ cường đ t trường và đnh lý dòng toàn phn (đnh nghĩa lưu s và đnh lý). ng dng tính H trong lòng ng dây hình xuyến.
13. Phát biu đnh luât lenx, vn dng tính chiu dòng cm ng trong mt s trường hp.
trình bày đnh lut cm ng đin t.
14.Tính năng lượng t trường ca mt ng dây t đó suy ra năng lượn
 

Bài Trước

Đề vật lí về mạch dao động LC hay có lời giải và giải thích

Bài Tiếp

Đề thi đh vật lý 2010 khối a
H

HuyNam

Guest
[PDF]https://server1.butnghien.com/files/1/VLDCA1.pdf[/PDF]
 
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,376
Bài viết
166,057
Thành viên
312,620
Thành viên mới nhất
tiensinh95
Top